Vaš dostop do spletne strani Slovenska smučišča in njeno uporabo urejajo splošni pogoji poslovanja izdajatelja in ti pogoji, ki so sestavni del splošnih pogojev poslovanja izdajatelja.
Z vstopom na spletno stran Slovenska smučišča potrjujete, da ste s splošnimi pogoji izdajatelja in s temi pogoji seznanjeni, da jih sprejemate in da z njimi soglašate.

S to spletno stranjo upravlja podjetje Delo d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI25256394, matična številka: 5096049 (v nadaljevanju: izdajatelj).
Imetniki materialnih avtorskih pravic na avtorskih delih, objavljenih na spletni strani Slovenska smučišča, so družba Delo d. o. o. ali avtorji, ki imajo z družbo Delo d. o. o. sklenjene ustrezne avtorske pogodbe. Prepovedani so vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava ali dajanje na voljo javnosti avtorskih del ali njihovih delov v tržne namene brez predhodne sklenitve ustrezne pisne pogodbe z družbo Delo d. o. o. oz. brez predhodno pridobljenega pisnega soglasja s strani družbe Delo d.o.o.Izdajatelj ali avtor vsebine ne odgovarjata za točnost oz. resničnost podatkov o posameznem smučišču, ker le-te izdajatelju oz. avtorju vsebine zagotavlja družba 7S, d. o. o., le-tej pa gorski centri.

Delo d.o.o. si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnih strani časopisne hiše Delo zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Delo d.o.o. ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi nastala zaradi nedostopnosti tega spletnega mesta.Izdajatelj Delo, d. o. o., si bo po najboljših močeh prizadeval za brezhibno delovanje na pametnih telefonih z operacijskim sistemom android od verzije 4.2 dalje oz. iOs od verzije 7 dalje oz. iPhone 5 in novejši, vendar pa ne odgovarja za nemožnost prenosa vsebin na mobilno napravo ter ne prevzema odgovornosti in ne daje jamstev za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe aplikacije.Izdajatelj ne odgovarja za morebitne posledice spregledane elektronske komunikacije, ki bi jo uporabnik morebiti prejel v svoj SPAM ali drug nabiralnik.

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani, ki so v lasti ali so vodene s strani drugih pravnih ali fizičnih oseb. Tovrstne povezave nudimo zgolj zaradi priročnosti. Delo d.o.o. ne nadzoruje, vodi in ni odgovorno za vsebino ali zasebnost in njeno varstvo pri teh straneh. Brez omejitev v tem odstavku navedenega, se Delo d.o.o. še posebej odpoveduje kakršnikoli odgovornosti v primeru, da te strani posegajo v pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, so netočne, nepopolne ali zavajajoče in vsebujejo viruse ali druge škodljive vsebine.

Izdajatelj si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti te pogoje oz. pravila uporabe kadarkoli brez predhodne najave.

Izdajatelj si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti te pogoje oz. pravila uporabe kadarkoli brez predhodne najave. Ti pogoji so del splošnih pogojev poslovanja izdajatelja.

Ob vsaki posodobitvi pogojev, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev, pri čemer spremembe začnejo veljati od dneva objave dalje.

Delo d. o. o., december 2015